Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/166 0806-847327 Gravearbeid HAUK AS 03.09.2015 30.10.2018
16/149 0806-869378 Gravearbeid LAGMANNSLIA SØR MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.08.2016 01.11.2018
16/204 0806-871136 Gravearbeid MARTHINSEN & DUVHOLT AS 22.09.2016 01.08.2018
16/254 0806-872657 Gravearbeid MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.11.2016 31.08.2018
17/48 Va Jønnevall Gravearbeid JØNNEVALDSTIEN LUKSEFJELLVEGEN ENTREPRENØRTEKNIKK AS 27.03.2017 20.07.2018
17/151 PRESTEGÅRDSGATE 16 Gravearbeid PRESTEGÅRDSGATA SØRENSEN MASKIN AS 09.08.2017 31.12.2018
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
17/207 Kabelarbeider i Hollenderigata/Dir.Smidsgate Gravearbeid HOLLENDERIGATA MARTHINSEN & DUVHOLT AS 11.09.2017 01.08.2018
17/219 Furuseth - tomter Gravearbeid Furuset SØRENSEN MASKIN AS 25.09.2017 31.08.2018
17/256 VA anlegg Frogner Ring Nord Gravearbeid Frogner Ring SKIEN KOMMUNE 31.10.2017 30.10.2018
17/264 Buervegen - Borgåsen VA- anlegg Gravearbeid Breidarblikkvegen Borgemarka SKIEN KOMMUNE 14.11.2017 18.10.2018
17/295 VA-anlegg Stigeråsen Gravearbeid Stigeråsen SKIEN KOMMUNE 11.12.2017 17.09.2018
17/303 Tappenstreken 10 bolig Gravearbeid tappenstreken JOHN KLEVELAND AS 08.01.2018 15.08.2018
17/304 Grøft overvann Gravearbeid Granmovegen SKIEN KOMMUNE 02.01.2018 16.08.2018
18/28 Århus OV 500 BTG Gravearbeid Mælagata TVEITO MASKIN AS 30.04.2018 31.08.2018
18/30 Fv59. Klosterøya kryss Gravearbeid Klostergata MARTHINSEN & DUVHOLT AS 23.04.2018 15.08.2018
18/37 Vestre Kjellemo - Byggetrinn 3 Gravearbeid Kjellemojordet SØRENSEN MASKIN AS 30.04.2018 05.07.2019
18/51 Nensetkroken utskifting av HS-ledning Gravearbeid Nensetvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 01.01.1 20.07.2018
18/52 Rabbenkroken Gravearbeid Rabbenkroken GRENLAND GRAVESERVICE AS 22.05.2018 30.07.2018
18/54 Vestre Gulset 91 Gravearbeid Vestre Gulset MUSTVEDT AS 18.05.2018 28.09.2018
18/57 6699 Røsslyngv Hagebyvegen MATV Gravearbeid Røsslyngvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 28.05.2018 31.07.2018
18/61 Amtmann aalls gt, ABB Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 14.12.2018
18/64 Stenging av Petersborgvegen Gravearbeid Mælagata TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 27.07.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as