Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/149 0806-869378 Gravearbeid LAGMANNSLIA SØR MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.08.2016 01.11.2018
16/178 0806-870643 Gravearbeid FLØTNINGA SØRENSEN MASKIN AS 08.09.2016 01.05.2018
16/204 0806-871136 Gravearbeid MARTHINSEN & DUVHOLT AS 22.09.2016 01.08.2018
16/250 0806-872484 Gravearbeid KLØVERSTYKKET SKIEN KOMMUNE 07.11.2016 15.12.2017
16/254 0806-872657 Gravearbeid MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.11.2016 31.08.2018
16/303 Faråsen Gravearbeid ULEFOSSVEGEN JOHN KLEVELAND AS 08.12.2016 14.12.2017
17/29 Limihagen Gravearbeid LIMIHØGDA TVEITO MASKIN AS 21.03.2017 15.12.2017
17/113 Rema 1000 - Nensebakken 6 Gravearbeid NENSETBAKKEN SØRENSEN MASKIN AS 15.06.2017 29.12.2017
17/138 Geiterygglia Gravearbeid BAKKANE TVEITO MASKIN AS 07.08.2017 28.02.2018
17/151 PRESTEGÅRDSGATE 16 Gravearbeid PRESTEGÅRDSGATA SØRENSEN MASKIN AS 09.08.2017 31.12.2018
17/155 Chr. Magnus Falsens gt 2 Gravearbeid CHR. MAGNUS FALSENS GATE ROLFS GRAVING OG PLANERING 16.08.2017 02.02.2018
17/169 Fisketrapp, Gravearbeid HENRIK IBSENS GATE TVEITO MASKIN AS 17.08.2017 15.12.2017
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
17/201 105499 5411 Fareåsen Skien Gravearbeid BAKKANE LÅGEN MASKIN AS 07.09.2017 27.01.2018
17/207 Kabelarbeider i Hollenderigata/Dir.Smidsgate Gravearbeid HOLLENDERIGATA MARTHINSEN & DUVHOLT AS 11.09.2017 01.08.2018
17/219 Furuseth - tomter Gravearbeid Furuset SØRENSEN MASKIN AS 25.09.2017 31.08.2018
17/227 Kjørbekkdalen 12a - Hydroscand AS Gravearbeid Kjørbekkdalen TOM HVAAL AS 09.10.2017 31.12.2017
17/232 Lekelandstomta VA Gravearbeid GAMLEGRENSA SØRENSEN MASKIN AS 06.10.2017 30.03.2018
17/236 Venstøpbakken 128,130 og 132 Gravearbeid Venstøpbakken HAUK AS 16.10.2017 15.12.2017
17/238 Falkum IV Gravearbeid Mosevegen ELSETH MASKIN AS 19.10.2017 31.12.2017
17/239 Skogmo 18-20 Gravearbeid Mosevegen ELSETH MASKIN AS 20.10.2017 30.12.2017
17/244 Hilde Bråthen Gravearbeid Frønesvegen ELSETH MASKIN AS 10.11.2017 15.12.2017
17/253 Alvetadtunet Gravearbeid Klyvevegen SØRENSEN MASKIN AS 23.11.2017 27.04.2018
17/256 VA anlegg Frogner Ring Nord Gravearbeid Frogner Ring SKIEN KOMMUNE 31.10.2017 30.10.2018
17/264 Buervegen - Borgåsen VA- anlegg Gravearbeid Breidarblikkvegen Borgemarka SKIEN KOMMUNE 14.11.2017 18.10.2018
1 2 >
©2017 Geomatikk as