Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/68 Nytt fortau langs Gregorius Dagssons gate Gravearbeid Gregorius Dagssons gate SKIEN KOMMUNE 04.06.2018 26.10.2018
18/69 Gunnar Knudsens veg 28 Gravearbeid Gunnar Knudsens veg TOM HVAAL AS 04.06.2018 31.08.2018
18/76 Lietorvet Gravearbeid Liegata HAUK AS 11.06.2018 30.10.2018
18/79 Hestehagveien EL-stikkledninger Gravearbeid Hestehagvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 18.06.2018 23.07.2018
18/80 Jønnevaldstien VA anlegg Gravearbeid Gnr/Bnr: 52/1 SKIEN KOMMUNE 12.06.2018 17.10.2018
18/82 Meensveien 221 - Graving for drenering Gravearbeid Meensvegen STEEN-HANSEN MASKIN AS 25.06.2018 22.07.2018
18/83 Trommedalsvegen 223 Gravearbeid Trommedalsvegen GDA AS 18.06.2018 27.07.2018
18/84 Rødmyrsvingen 63 Gravearbeid Rødmyrsvingen GRENLAND GRAVESERVICE AS 20.06.2018 30.07.2018
18/85 Trafikkomlegging Langbryggene Gravearbeid Langbrygga VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 21.06.2018 21.12.2018
18/88 tet kloak Gravearbeid Venstøphøgda MASKINTJENESTER AS 21.06.2018 21.07.2018
18/91 Olaf Ryes gate Gravearbeid Olaf Ryes gate GRENLAND GRAVESERVICE AS 26.06.2018 30.07.2018
18/94 rødmyrlia 42 Gravearbeid Rødmyrlia GRENLAND GRAVESERVICE AS 02.07.2018 31.07.2018
18/95 Odins gate Gravearbeid Odins gate ROLFS GRAVING OG PLANERING 02.07.2018 31.08.2018
18/96 Tangen 24 Gravearbeid Tangen ROLFS GRAVING OG PLANERING 29.06.2018 31.08.2018
18/97 Utvidelse av 18/51 da vi ikke finner trekkerør i Lyngbakkvegen Gravearbeid Lyngbakkvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 02.07.2018 20.07.2018
18/98 SIEBEL 99668567 (Kompanivegen 7) Gravearbeid Kompanivegen GDA AS 02.07.2018 27.07.2018
18/99 Kabelfeil Gunnar Knudsen veg 17 Gravearbeid Nedre Ilenveg KAARE MORTENSEN AS 04.07.2018 31.08.2018
18/100 VF-DRIFT (Bedriftsvegen 96, SKIEN) Gravearbeid Bedriftsvegen GDA AS 09.07.2018 27.07.2018
18/101 Raset 10 Gravearbeid Raset GRENLAND GRAVESERVICE AS 06.07.2018 17.08.2018
18/102 Kompanivegen 11 Gravearbeid Dragonvegen GRENLAND GRAVESERVICE AS 06.07.2018 17.08.2018
18/103 P221 Mælagata Gravearbeid Gnr/Bnr: 300/3002 OLSEN ENTREPRENØR AS 09.07.2018 20.07.2018
18/104 robert Gravearbeid Huskebruvegen EVEN BRYNJULF EVENSEN 09.07.2018 31.08.2018
18/105 Spillvannsledning Bakkane 93 Gravearbeid Bakkane MUSTVEDT AS 11.07.2018 27.07.2018
< 1 2
©2018 Geomatikk as