Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/158 Omr. Kolmila - Malmvegen Gravearbeid Berghammeren Glaservegn Kolmila Gulsetmyra Malmvegen Strømdalkåsa TOM HVAAL AS 14.08.2017 30.11.2017
17/169 Fisketrapp, Gravearbeid HENRIK IBSENS GATE TVEITO MASKIN AS 17.08.2017 15.12.2017
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
17/179 Omr. Bølehøgda Gravearbeid Gregorius Dagssons gate Gunnars veg TOM HVAAL AS 30.08.2017 30.10.2017
17/181 Nye va ledninger til faråsen Terrasse Gravearbeid ULEFOSSVEGEN JOHN KLEVELAND AS 29.08.2017 27.10.2017
17/183 Luksefjellvegen 217 Gravearbeid LUKSEFJELLVEGEN GRENLAND GRAVESERVICE AS 30.08.2017 31.10.2017
17/185 Fortau Gulsetkåsa Gravearbeid Gulsetkåsa SKIEN KOMMUNE 04.09.2017 25.10.2017
17/186 Tomtegata 20-28 Gravearbeid tomtegata GRENLAND GRAVESERVICE AS 19.09.2017 31.10.2017
17/191 Steinstuvegen del 2 Gravearbeid STEINSTUVEGEN ROLFS GRAVING OG PLANERING 13.09.2017 27.10.2017
17/192 CIrcle K Bratsberg Gravearbeid HÅVUNDVEGEN SAURO RØRMONTASJE AS 11.09.2017 20.10.2017
17/193 Gautesveg v. nr 46 nye VA ledninger Gravearbeid GAUTES VEG SKIEN KOMMUNE 11.09.2017 13.11.2017
17/195 Rensk/ steinsette Omdalsbekken v Pollenvegen 23 Gravearbeid POLLENVEGEN SKIEN KOMMUNE 11.09.2017 21.11.2017
17/198 Skogmo 13 Gravearbeid KJØRBEKKVEGEN ELSETH MASKIN AS 11.09.2017 31.10.2017
17/201 105499 5411 Fareåsen Skien Gravearbeid BAKKANE LÅGEN MASKIN AS 07.09.2017 24.11.2017
17/202 Merdinvegen Gravearbeid MERDINVEGEN GRENLAND GRAVESERVICE AS 12.09.2017 31.10.2017
17/203 Ny parkeringsplass for turfolk på Haugerødvegen Gravearbeid haugerødvegen SKIEN KOMMUNE 14.09.2017 24.10.2017
17/204 Nytt sandfang Havnevegen Gravearbeid havnevegen SKIEN KOMMUNE 15.09.2017 02.11.2017
17/205 Utgraving for ny støttemur Gravearbeid ØVRE SKOTLANDS VEG BREKKE MASKIN & UTLEIE AS 13.09.2017 01.11.2017
17/207 Kabelarbeider i Hollenderigata/Dir.Smidsgate Gravearbeid HOLLENDERIGATA MARTHINSEN & DUVHOLT AS 11.09.2017 01.08.2018
17/208 Gulsetringen Gravearbeid STEINSTUVEGEN ROLFS GRAVING OG PLANERING 13.09.2017 30.10.2017
17/211 Graving inntil kominal vei Gravearbeid falkumjorde ANDERS STENSRØD 18.09.2017 17.10.2017
< 1 2 3 >
©2017 Geomatikk as