Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/264 Buervegen - Borgåsen VA- anlegg Gravearbeid Breidarblikkvegen Borgemarka SKIEN KOMMUNE 14.11.2017 18.10.2018
17/267 Drenering Bjørntvedt Gravearbeid Bjørntvedtvegen MESTA AS 09.11.2017 29.12.2017
17/269 Nensetveien 33 Gravearbeid Nensetvegen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 15.11.2017 17.05.2018
17/270 9049 - Kjørbekkdalen 13A Gravearbeid Kjørbekkdalen GDA AS 14.11.2017 29.12.2017
17/271 Bergheimvegen 18 Gravearbeid Bergheimvegen ELSETH MASKIN AS 14.11.2017 31.12.2017
17/273 Boliger i Adj. Arentzgate 34 Gravearbeid Adjunkt Arentz gate JOHN KLEVELAND AS 22.11.2017 30.03.2018
17/274 Engravvegen 35 Gravearbeid Enggravvegen GRENLAND GRAVESERVICE AS 15.11.2017 30.12.2017
17/276 9083 - Hesselbergs gate 32 Gravearbeid Hesselbergs gate GDA AS 20.11.2017 31.12.2017
17/277 Gulsetgrillen Gravearbeid Nyhusvegen ELSETH MASKIN AS 20.11.2017 30.12.2017
17/278 2150 - Gregorius Dagssons Gate 203 og 205 Gravearbeid Gregorius Dagssons gate MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 17.11.2017 19.01.2018
17/279 9065 - Nedre Mastemyr 21 Gravearbeid Nedre Mastemyr GDA AS 27.11.2017 31.12.2017
17/281 Haugens gate 20 Gravearbeid Hauges gate ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 22.11.2017 15.12.2017
17/285 9104 - Bataljonveien 1 Gravearbeid Bataljonvegen GDA AS 28.11.2017 31.12.2017
17/286 8964 - Eilert Sundts gate 83 Gravearbeid Eilert Sundts gate GDA AS 29.11.2017 31.12.2017
17/290 2130 - Dragonvegen Gravearbeid Dragonvegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 04.12.2017 02.02.2018
17/291 105614 Avvik Skien, Teibærvegen 9 og Skogmo 40 Gravearbeid Teibærvegen LÅGEN MASKIN AS 11.12.2017 05.01.2018
17/292 105614 Avvik Skien, Myrvegen 5 Gravearbeid Myrvegen LÅGEN MASKIN AS 11.12.2017 05.01.2018
17/293 9219 Bataljonvegen 18 Gravearbeid Bataljonvegen GDA AS 06.12.2017 31.12.2017
17/295 VA-anlegg Stigeråsen Gravearbeid Stigeråsen SKIEN KOMMUNE 11.12.2017 12.06.2018
17/296 Slemdalsgata 12 Gravearbeid Slemdalsgata ROLFS GRAVING OG PLANERING 11.12.2017 29.12.2017
17/297 Rep av lekkasje på utvendig vannlegning Gravearbeid Bjørntvedtveien NCC INDUSTRY AS 12.12.2017 22.12.2017
< 1 2
©2017 Geomatikk as