Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
18/61 Amtmann aalls gt, ABB Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 30.08.2019
18/116 Limisvingen 14 Gravearbeid Limisvingen HELGEN AS 06.08.2018 30.08.2019
18/133 Røråslia Gravearbeid Rørålia 21 HELGEN AS 29.08.2018 31.08.2019
18/171 Øvre Skotlandsveg Gravearbeid Øvre Skottlandsveg HAUK AS 17.10.2018 01.09.2019
18/185 bakkane boliger Gravearbeid Bakkane JOHN KLEVELAND AS 22.10.2018 20.09.2019
18/190 2275 - Strandvegen 55B Gravearbeid Strandvegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 22.10.2018 22.10.2019
18/206 Stigeråsen VA Gravearbeid Stigeråsen Stollvegen Gulsetlia GS MASKIN AS 19.11.2018 31.10.2019
18/231 Larønningen Gravearbeid Bjørntvedtvegen HAUK AS 19.11.2018 20.09.2019
19/9 Rising Terrasse VA, fase 2 Gravearbeid Rising terrasse Kvernbekkvegen SKIEN KOMMUNE 21.01.2019 07.11.2019
19/163 Skarpeid Anlegg AS, Gravesøknad Grøtsund, Skien NC - HB Gravearbeid Grøtsundvegen Øvre Bæra Renna Nedre Bæra SKARPEID ANLEGG AS 12.07.2019 31.10.2019
19/168 VA Grøft Olea Crøgersvei 19 Gravearbeid Olea Crøgers veg MUSTVEDT AS 26.07.2019 30.08.2019
19/172 Gunnars veg 62 Gravearbeid Gunnars veg TOM HVAAL AS 05.08.2019 30.09.2019
19/177 Fjerning gras i rabatt og legging av belegningstein Gravearbeid Henrik Ibsens gate SKIEN KOMMUNE 05.08.2019 26.08.2019