Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/166 0806-847327 Gravearbeid HAUK AS 03.09.2015 01.07.2019
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
18/33 Limihøgda 37 Gravearbeid Limihøgda GRENLAND GRAVESERVICE AS 27.04.2018 31.05.2019
18/37 Vestre Kjellemo - Byggetrinn 3 Gravearbeid Kjellemojordet SØRENSEN MASKIN AS 30.04.2018 05.07.2019
18/61 Amtmann aalls gt, ABB Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 30.08.2019
18/68 Nytt fortau langs Gregorius Dagssons gate Gravearbeid Gregorius Dagssons gate SKIEN KOMMUNE 04.06.2018 28.06.2019
18/89 VA anlegg Skistredet -Torggata - Kongensgate Gravearbeid Torggata SKIEN KOMMUNE 06.08.2018 27.06.2019
18/106 SF i Amtmand aals gt Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 06.08.2018 31.07.2019
18/116 Limisvingen 14 Gravearbeid Limisvingen HELGEN AS 06.08.2018 30.08.2019
18/124 Bjørnstadenga del 2 Gravearbeid Gnr/Bnr: 221/2239 JOHN KLEVELAND AS 13.08.2018 05.07.2019
18/133 Røråslia Gravearbeid Rørålia 21 HELGEN AS 29.08.2018 31.08.2019
18/162 Rising Terrasse VA (fra Antman Aalsgate til Rising Terasse fase1 Gravearbeid Jernbanevegen SKIEN KOMMUNE 24.09.2018 27.06.2019
18/171 Øvre Skotlandsveg Gravearbeid Øvre Skottlandsveg HAUK AS 17.10.2018 01.09.2019
18/173 Fløtningen Park - Bygg 5 og 6 Gravearbeid Oscars gate Fløtninga SØRENSEN MASKIN AS 08.10.2018 31.05.2019
18/185 bakkane boliger Gravearbeid Bakkane JOHN KLEVELAND AS 22.10.2018 20.09.2019
18/188 VA Frognerlia og Tunemsvei Gravearbeid Frognerlia Tunemsvegen GS MASKIN AS 29.10.2018 30.06.2019
18/190 2275 - Strandvegen 55B Gravearbeid Strandvegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 22.10.2018 22.10.2019
18/192 VA-Kilevannet Gravearbeid Rennesundvegen LUNDSETT & WALLE DYKKERSERVICE AS 22.10.2018 15.06.2019
18/206 Stigeråsen VA Gravearbeid Stollvegen Gulsetlia Stigeråsen GS MASKIN AS 19.11.2018 31.10.2019
18/223 Moflata skole Gravearbeid Moflatvegen JOHN KLEVELAND AS 15.11.2018 28.06.2019
18/231 Larønningen Gravearbeid Bjørntvedtvegen HAUK AS 19.11.2018 01.07.2019
Viser 1 - 25 av 36 1 2 >