Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/188 Snipetorpgata 13A Gravearbeid Snipetorpgata HAUK AS 12.08.2019 31.12.2022
21/37 Generell plan, Drift og vedlikehold av fiber-linjer - Sitecom (Cø) Arbeidstillatelse Rådhusplassen SITECOM AS 02.02.2021 31.12.2022
21/86 Kortvarig vedlikehold og inspeksjon i fjernvarmekummer Arbeidstillatelse skien SKIEN FJERNVARME AS 06.04.2021 06.04.2023
21/107 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier i Skien kommune Arbeidstillatelse Henrik Ibsens gate LAUGSTOL AS 02.11.2020 31.03.2024
21/198 Menstad næringspark Gravearbeid Gunnar Knudsens veg Tveter & Lund AS 27.05.2021 31.12.2022
21/261 Brekkeby Hage Gravearbeid Rektor Ørns gate ECKHOLDT AS 01.07.2021 30.12.2022
21/285 Herkules park - Midlertidig omlegging GS-veg Gravearbeid Gnr/Bnr: 300/5009 SØRENSEN MASKIN AS 09.08.2021 28.04.2023
21/336 Herkules Park BT1 Gravearbeid Melumvegen, Kommunalt fortau SØRENSEN MASKIN AS 13.09.2021 29.09.2023
21/380 Tangaråsen - Farbukta, VA-anlegg Del 1 Gravearbeid Ulefossvegen, Steinsrudsvingen SKIEN KOMMUNE 01.11.2021 31.12.2022
22/48 Eltel Networks, Holtanvegen fiberfremføring for prosjekt Skien 5 - HB Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 210/3, Skjelbredvegen, Gnr/Bnr: 505/1 ELTEL NETWORKS AS 16.02.2022 30.12.2022
22/74 VA anlegg Bomhovet Gravearbeid Anders Vasbunds veg, Bomhovet SKIEN KOMMUNE 09.03.2022 27.06.2023
22/100 Generellvarslingsplan Arbeidstillatelse skien GRENLAND ASFALT OG MASKINTJENESTER AS 28.03.2022 28.03.2025
22/114 Strømdal Terrasse VA Gravearbeid Strømdal terrasse HAUK SVEINSSON AS 19.04.2022 31.12.2022
22/219 Gravearbeider Rødborge Gravearbeid Rødborge STEEN-HANSEN MASKIN AS 07.06.2022 31.12.2022
22/253 Rødmyrjordet 3 Gravearbeid Rødmyrjordet ECKHOLDT AS 20.06.2022 30.06.2023
22/261 Generelle planer for vegvedlikehold Arbeidstillatelse Generell plan SKIEN KOMMUNE 21.06.2022 21.06.2024
22/304 KV74200 Siljanvegen 550008585 Arbeidstillatelse Siljanvegen, Lundåsen Privatperson 22.08.2022 28.02.2023
22/324 Tollnes Hage Gravearbeid Wesselvegen TVEITO MASKIN AS 29.08.2022 10.11.2023
22/325 VA Blåbærlia Gravearbeid Blåbærlia GS MASKIN AS 05.09.2022 23.12.2022
22/332 Vestre Gulset 91 Gravearbeid Vestre Gulset HELGEN AS 29.08.2022 31.07.2023
22/338 Bravida AS - Vedlikehold bomstasjoner Arbeidstillatelse Bomstasjoner på kommunale veier ihht kart i varslingsplan RAMUDDEN AS 26.08.2022 30.08.2024
22/347 Tangaråsen - Farbukta, VA-anlegg Del 2 Gravearbeid Elsetvegen SKIEN KOMMUNE 05.09.2022 31.05.2023
22/359 NSS - Kv74700 - Meierikvartalet - inngjæring Arbeidstillatelse Skistredet, Prinsessegata NORSK SANERINGSSERVICE AS 12.09.2022 31.01.2023
22/383 Jernbanevegen / Bjørkevegen Gravearbeid Jernbanevegen, Gnr/Bnr: 58/167, Gnr/Bnr: 58/233 SKIEN KOMMUNE 14.09.2022 19.12.2022
22/392 Kjellmovegen 30A Gravearbeid Kjellemovegen BREKKA MASKIN 21.09.2022 15.12.2022
Viser 1 - 25 av 80 1 2 3 4 >