Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/166 0806-847327 Gravearbeid HAUK AS 03.09.2015 30.10.2018
16/149 0806-869378 Gravearbeid LAGMANNSLIA SØR MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.08.2016 01.11.2018
17/151 PRESTEGÅRDSGATE 16 Gravearbeid PRESTEGÅRDSGATA SØRENSEN MASKIN AS 09.08.2017 31.12.2018
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 30.08.2019
17/256 VA anlegg Frogner Ring Nord Gravearbeid Frogner Ring SKIEN KOMMUNE 31.10.2017 15.05.2019
18/37 Vestre Kjellemo - Byggetrinn 3 Gravearbeid Kjellemojordet SØRENSEN MASKIN AS 30.04.2018 05.07.2019
18/54 Vestre Gulset 91 Gravearbeid Vestre Gulset MUSTVEDT AS 18.05.2018 30.11.2018
18/61 Amtmann aalls gt, ABB Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 14.12.2018
18/64 Stenging av Petersborgvegen Gravearbeid Mælagata TVEITO MASKIN AS 04.06.2018 01.11.2018
18/68 Nytt fortau langs Gregorius Dagssons gate Gravearbeid Gregorius Dagssons gate SKIEN KOMMUNE 04.06.2018 26.10.2018
18/76 Lietorvet Gravearbeid Liegata HAUK AS 11.06.2018 30.10.2018
18/78 Grøft for fjernvarme Gravearbeid Kirkegata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 19.06.2018 20.12.2018
18/80 Jønnevaldstien VA anlegg Gravearbeid Gnr/Bnr: 52/1 SKIEN KOMMUNE 12.06.2018 01.12.2018
18/85 Trafikkomlegging Langbryggene Gravearbeid Langbrygga VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 21.06.2018 21.12.2018
18/89 VA anlegg Skistredet -Torggata - Kongensgate Gravearbeid Torggata SKIEN KOMMUNE 06.08.2018 31.12.2018
18/92 Rising Terrasse VA (fra Antman Aalsgate til Rising Terasse Gravearbeid Amtmand Aalls gate SKIEN KOMMUNE 02.08.2018 16.11.2018
18/93 Håvundveien Gravearbeid Frognerlia ARNADAL ANLEGG AS 23.07.2018 01.11.2018
18/106 SF i Amtmand aals gt Gravearbeid Amtmand Aalls gate TVEITO MASKIN AS 06.08.2018 19.12.2018
18/109 Bjorstad dalen vannledning Gravearbeid Kilebygdvegen 9*6 ECKHOLDT AS 01.08.2018 01.12.2018
18/116 Limisvingen 14 Gravearbeid Limisvingen HELGEN AS 06.08.2018 30.08.2019
18/118 105839 Lundedalen Skien Gravearbeid Havevegen LÅGEN MASKIN AS 13.08.2018 26.10.2018
18/121 1158 Gimsøy VI Brl VA graving Gravearbeid Dag Eilivssons gate Kragerøgata Baugeids gate ANLEGGSGARTNER VESTERDAL AS 27.08.2018 31.10.2018
18/129 2manns bolig. Amtmand Aalls gate 39c Gravearbeid Amtmand Aalls gate SVARTANGEN MASKIN AS 27.08.2018 22.12.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as