Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/372 VA Løbergvegen og sidegater Gravearbeid Erik munks veg, Håvundvegen, Erik Munks veg, Peder skrams veg, Ove Geddes veg, Løbergvegen GS MASKIN AS 10.12.2019 03.07.2020
19/374 171 Millba AS Gravearbeid luksefjellvegen Telemark Entreprenørservice AS 12.12.2019 30.06.2020
19/380 Gregorius Dagssons gate 111, Skien Gravearbeid Gregorius Dagssons gate KAARE MORTENSEN AS 19.12.2019 29.05.2020
20/2 Vatner Ring 15, Skien Gravearbeid Vatner Ring KAARE MORTENSEN AS 16.01.2020 29.05.2020
20/3 Rehab Kapitelberget BRL trinn 2 Gravearbeid Viggo Ullmans gate MUSTVEDT AS 07.01.2020 03.05.2020
20/6 VA-anlegg Kjørbekkvegen - Bedriftsv.-gsveg-Bjørntvedtv-Rødmyr Gravearbeid Kjørbekkvegen SKIEN KOMMUNE 07.01.2020 26.08.2020
20/9 Nensetvegen/Flatane, Skien Gravearbeid Nensetvegen KAARE MORTENSEN AS 07.01.2020 29.05.2020
20/21 Sneltvedtvegen Gravearbeid Sneltvedtkroken TVEITO MASKIN AS 23.01.2020 30.06.2020
20/25 Alvestadtunet, Øvre Klyve - Pressing Gravearbeid Alvestadtunet TOM HVAAL AS 28.01.2020 15.05.2020
20/26 Mæla brl. Merdinveien 16. Drenering. pnr.200005 Gravearbeid Merdinvegen GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 03.02.2020 30.04.2020
20/27 Bjørndalsjordet 67 - Skien Gravearbeid Bjørndalsjordet TOM HVAAL AS 30.01.2020 15.05.2020
20/28 Grønlandsvegen 19 - Skien Gravearbeid Grønlandsvegen TOM HVAAL AS 30.01.2020 15.05.2020
20/29 PA Munchsgate Gravearbeid P.A. Munchs gate sør ECKHOLDT AS 03.02.2020 01.06.2020
20/34 VA Oscarsgate Gravearbeid Oscars gate SØRENSEN MASKIN AS 03.02.2020 15.05.2020
20/35 Herman Berggsgate 3 Gravearbeid herman baggers gate HELLENES MASKIN AS 10.02.2020 05.06.2020
20/36 167 Vantrekabel Kjørbekk Gravearbeid Gamle Bjørntvedtveg, Bjørntvedtvegen, Gnr/Bnr: 220/48 SVARTANGEN MASKIN AS 04.09.2019 28.08.2020
20/37 180 Strømdal 7778 Gravearbeid Strømdal terrasse SVARTANGEN MASKIN AS 05.02.2020 31.07.2020
20/38 Fibergraving - Solumgata 36 Gravearbeid Solumgata NIMBUS ENTREPRENØR AS 05.02.2020 30.06.2020
20/40 Tangarvegen Gravearbeid Tangarvegen ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 10.02.2020 30.04.2020
20/42 2423 - Furuheimvegen 41 Gravearbeid Furuheimvegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 10.02.2020 02.10.2020
20/44 Leirvollen 8 - Østre buktenveg NY Skien Gravearbeid Østre Buktenveg TOM HVAAL AS 24.02.2020 15.05.2020
20/45 Slemdalsgate, stenge fortau Gravearbeid slemdalsgate ECKHOLDT AS 12.02.2020 12.06.2020
20/49 Hakasteinvegen 8, Skien Gravearbeid Hakasteinvegen KAARE MORTENSEN AS 26.02.2020 30.04.2020
20/52 Fiberutbygging Kilebygda HASTER Gravearbeid Kilebygdvegen, Svanvikvegen, Rennesundvegen HELLENES MASKIN AS 26.02.2020 22.05.2020
20/55 Kapitelberget BRL Viggo ulla gt 8 Gravearbeid Mikkel Blikks gate MUSTVEDT AS 02.03.2020 15.05.2020
Viser 26 - 50 av 93 < 1 2 3 4 >