Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/206 Stigeråsen VA Gravearbeid Stollvegen Stigeråsen Gulsetlia GS MASKIN AS 19.11.2018 31.10.2019
18/218 Blekebakkvegen 5 Gravearbeid Blekebakkvegen GRENLAND GRAVESERVICE AS 13.11.2018 16.05.2019
18/223 Moflata skole Gravearbeid Moflatvegen JOHN KLEVELAND AS 15.11.2018 28.06.2019
18/231 Larønningen Gravearbeid Bjørntvedtvegen HAUK AS 19.11.2018 01.07.2019
18/239 Grunnarbeider MaxBurgen Gravearbeid Leirvollen SØRENSEN MASKIN AS 26.11.2018 30.06.2019
18/243 Utbedring av vann og avløpsnett Gravearbeid Strømdalsåsen SKIEN KOMMUNE 05.12.2018 18.06.2019
18/248 Klyveekra 36, Skien Gravearbeid Klyveekra KAARE MORTENSEN AS 19.12.2018 15.05.2019
18/258 HSP feil Klyvevegen/Hulkavegen Gravearbeid Klyvevegen KAARE MORTENSEN AS 03.01.2019 24.05.2019
19/4 HSP feil Kongerødvegen 3 Gravearbeid Kongerødvegen KAARE MORTENSEN AS 04.01.2019 24.05.2019
19/6 Coop Prix VA-veg Gravearbeid Klostervegen ECKHOLDT AS 14.01.2019 30.03.2019
19/9 Rising Terrasse VA, fase 2 Gravearbeid Rising terrasse Kvernbekkvegen SKIEN KOMMUNE 21.01.2019 07.11.2019
19/12 Kragerøgata 15, Skien Gravearbeid Kragerøgata KAARE MORTENSEN AS 16.01.2019 31.05.2019
19/14 Mælagata vest Gravearbeid Mælagata TVEITO MASKIN AS 04.02.2019 19.07.2019
19/15 Venstøp Gravearbeid Venstøphøgda KRISTIANSAND MASKIN AS 28.01.2019 29.05.2019
19/18 Fiber utbyggning Skotfoss Gravearbeid Kastet KRISTIANSAND MASKIN AS 31.01.2019 22.05.2019
Viser 26 - 41 av 41 < 1 2