Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/236 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: HAUK AS Status: Godkjent
Berørte veier: Venstøpbakken 124
Søknad gjelder: VA-anlegg
Start: 16.10.2017
Slutt: 30.05.2018
Saksinformasjon
Registrert: 11.10.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (234139)
Arbeidsvarsling (239836)
Arbeidsvarsling (243642)
Arbeidsvarsling (234666)
Tittel: Venstøpbakken 128,130 og 132 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes