Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/162
Entreprenør SKIEN KOMMUNE
Start 24.09.2018
Slutt 27.06.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Jernbanevegen 29 -43
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.09.2018
Tittel Rising Terrasse VA (fra Antman Aalsgate til Rising Terasse fase1
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Arild Helgesen (tlf.: 916 60 717)
Stedsansvarlig
Finn Kato Torgesen (tlf.: 913 34 344)
Ansvarshavende
Arild Helgesen (tlf.: 916 60 717)