Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/171
Entreprenør HAUK AS
Start 17.10.2018
Slutt 01.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øvre Skottlandsveg 1 -4A
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.10.2018
Tittel Øvre Skotlandsveg
Byggherre
Organisasjon: BETONMAST HRL AS (orgnr.: 987259760)
Kontaktperson: Tor Lidahl (tlf.: 95150014)
Stedsansvarlig
Fredrik Holm (tlf.: 93862541)
Ansvarshavende
Magne Follaug (tlf.: 40636539)