Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/190
Entreprenør MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS
Start 22.10.2018
Slutt 22.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Strandvegen 54A -57
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.10.2018
Tittel 2275 - Strandvegen 55B
Byggherre
Kontaktperson: Daban og Lina Salar (tlf.: 412 75 174)
Stedsansvarlig
Nils Olaf Straume (tlf.: 994 24 584)
Ansvarshavende
Roger Nærum (tlf.: 909 23 180)