Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/205
Entreprenør BUERS GRAVE TRANSPORT AS
Start 06.11.2018
Slutt 13.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vinkelgata 19 -28
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.10.2018
Tittel vann og avløps grøft for ny enebolig
Byggherre
Kontaktperson: Per Guldbrandsen (tlf.: 95210029)
Stedsansvarlig
Pål buer (tlf.: 95211067)
Ansvarshavende
Pål buer (tlf.: 95211067)