Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/206
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 19.11.2018
Slutt 31.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stigeråsen 1A -68
Gulsetlia 2 -14
Stollvegen 1 -4
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.10.2018
Tittel Stigeråsen VA
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Jon Klonteig (tlf.: 94886057)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Per Even M. Evensen (tlf.: 93226677)