Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/9
Entreprenør SKIEN KOMMUNE
Start 21.01.2019
Slutt 07.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rising terrasse 1A -18
Kvernbekkvegen 1 -8
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.01.2019
Tittel Rising Terrasse VA, fase 2
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Arild Helgesen (tlf.: 916 60 717)
Stedsansvarlig
Kato Torgersen (tlf.: 913 34 677)
Ansvarshavende
Arild Helgesen (tlf.: 916 60 717)