Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/48
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 18.02.2019
Slutt 01.04.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Wesselvegen 12 -48
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2019
Tittel Wesselvegen-Strandvegen
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Halvor Ova Runningen (tlf.: 911 07 466)
Stedsansvarlig
Erlend Bjordal (tlf.: 48060045)
Ansvarshavende
Marius Johansen (tlf.: 48022322)