Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/201
Entreprenør SVARTANGEN MASKIN AS
Start 22.08.2019
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kjørbekkvegen 2 -19A
Søknad gjelder El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.08.2019
Tittel Kjørbekkvegen Del1
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Per Egil Neset (tlf.: 91660718)
Stedsansvarlig
Jørgen Herland (tlf.: 95734266)
Ansvarshavende
Svein Emil Svartangen (tlf.: 90689486)