Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/306
Entreprenør ROLFS GRAVING OG PLANERING AS
Start 11.11.2019
Slutt 01.04.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørn Farmanns gate 9A -13
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.10.2019
Tittel Hestehagvegen VA
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Tor Arne Stølan (tlf.: 91634877)
Stedsansvarlig
Tommy Gulliksen (tlf.: 91673780)
Ansvarshavende
Espen Jensen (tlf.: 91673773)