Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/36
Entreprenør SVARTANGEN MASKIN AS
Start 04.09.2019
Slutt 28.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gamle Bjørntvedtveg 48 -108
Bjørntvedtvegen 44 -91
Gnr/Bnr: 220/48 1 -2
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.01.2020
Tittel 167 Vantrekabel Kjørbekk
Byggherre
Organisasjon: SKAGERAK NETT AS (orgnr.: 979422679)
Kontaktperson: Magne Hem (tlf.: 97597717)
Stedsansvarlig
Per Kristian Granstøl (tlf.: 91918095)
Ansvarshavende
Svein Emil Svartangen (tlf.: 90689486)