Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/42
Entreprenør MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS
Start 10.02.2020
Slutt 02.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Furuheimvegen 39B -43
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.02.2020
Tittel 2423 - Furuheimvegen 41
Byggherre
Kontaktperson: Ole Jan Myhre (tlf.: 907 56 725)
Stedsansvarlig
Emil Bergva Isaksen (tlf.: 954 13 044)
Ansvarshavende
Roger Nærum (tlf.: 909 23 180)