Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/83
Entreprenør TVEITO MASKIN AS
Start 24.03.2020
Slutt 28.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tollmo 20 -41
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.03.2020
Tittel Tollmo
Byggherre
Organisasjon: TELEMARKHUS AS (orgnr.: 861180042)
Kontaktperson: Øystein Lia (tlf.: 91681329)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Jarle Stordal (tlf.: 95931230)