Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/457
Entreprenør Arne Olav Lund A/S
Start 23.11.2020
Slutt 01.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Strandvegen 34 -51
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.11.2020
Tittel Wesselvegen VA
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Tor Arne Stølan (tlf.: 91634877)
Stedsansvarlig
Kim Aanes (tlf.: 47171041)
Ansvarshavende
Jon Vassend (tlf.: 91788719)