Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/472
Entreprenør ROLFS GRAVING OG PLANERING AS
Start 07.12.2020
Slutt 26.02.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Huskebruvegen 17 -26
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.11.2020
Tittel Bedriftsvegen VL
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Tor Arne Stølan (tlf.: 91634877)
Stedsansvarlig
Tommy Gulliksen (tlf.: 91673780)
Ansvarshavende
Rolf Aafoskaas (tlf.: 91148930)