Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/183
Entreprenør VEIDEKKE INDUSTRI AS
Start 19.05.2021
Slutt 18.11.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Alle gater 1 -1000
Søknad gjelder Dekkearbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.05.2021
Tittel Asfaltering av kommunale veger og gater
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Bjarne Skauen (tlf.: 976 86 315)
Stedsansvarlig
Kjetil Grothaug (tlf.: 917 35 730)
Ansvarshavende
Knut Jarle Øverdal (tlf.: 906 12 406)