Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/33
Entreprenør GRENLAND GRAVESERVICE AS
Start 27.04.2018
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Limihøgda 17 -39
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.04.2018
Tittel Limihøgda 37
Byggherre
Kontaktperson: Bjørn Hogstad (tlf.: 93830990)
Stedsansvarlig
Jon valset (tlf.: 93682517)
Ansvarshavende
Hans Kjellemyr (tlf.: 90548005)