Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/188 Snipetorpgata 13A Gravearbeid Snipetorpgata HAUK AS 12.08.2019 31.12.2022
20/207 Gulsetvegen,FV3284-VA Gravearbeid Gulsetvegen GS MASKIN AS 25.05.2020 01.12.2022
21/22 Kverndalen Bo- og dagsenter Gravearbeid Kongens gate GS MASKIN AS 22.02.2021 02.11.2022
21/37 Generell plan, Drift og vedlikehold av fiber-linjer - Sitecom (Cø) Arbeidstillatelse Rådhusplassen SITECOM AS 02.02.2021 31.12.2022
21/86 Kortvarig vedlikehold og inspeksjon i fjernvarmekummer Arbeidstillatelse skien SKIEN FJERNVARME AS 06.04.2021 06.04.2023
21/107 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier i Skien kommune Arbeidstillatelse Henrik Ibsens gate LAUGSTOL AS 02.11.2020 31.03.2024
21/183 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse Alle gater VEIDEKKE INDUSTRI AS 19.05.2021 18.11.2022
21/239 Chr. H. Blomsgt 17 - Bolig/stikkledninger Gravearbeid Chr. H. Bloms gate SØRENSEN MASKIN AS 22.06.2021 28.10.2022
21/261 Brekkeby Hage Gravearbeid Rektor Ørns gate ECKHOLDT AS 01.07.2021 30.11.2022
21/285 Herkules park - Midlertidig omlegging GS-veg Gravearbeid Gnr/Bnr: 300/5009 SØRENSEN MASKIN AS 09.08.2021 28.04.2023
21/336 Herkules Park BT1 Gravearbeid Melumvegen, Kommunalt fortau SØRENSEN MASKIN AS 13.09.2021 29.09.2023
21/380 Tangaråsen - Farbukta, VA-anlegg Del 1 Gravearbeid Ulefossvegen, Steinsrudsvingen SKIEN KOMMUNE 01.11.2021 31.12.2022
21/387 Århusvegen 97 - Oppføring av to nye tomannsboliger Gravearbeid Århusvegen SØRENSEN MASKIN AS 04.10.2021 30.09.2022
22/14 Lindemann 2 Gravearbeid Hans Holtasveg ECKHOLDT AS 19.01.2022 02.12.2022
22/44 Eltel Networks, Holtanvegen, fiberfremføring for prosjekt Skien 4-HB Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 505/1 ELTEL NETWORKS AS 16.02.2022 31.10.2022
22/47 Eltel Networks, Voldsvegen fiberfremføring for prosjekt Skien 4 - HB Arbeidstillatelse Voldsvegen ELTEL NETWORKS AS 16.02.2022 31.10.2022
22/48 Eltel Networks, Holtanvegen fiberfremføring for prosjekt Skien 5 - HB Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 210/3, Skjelbredvegen, Gnr/Bnr: 505/1 ELTEL NETWORKS AS 16.02.2022 31.10.2022
22/50 Eltel Networks, Ulefossvegen fiberfremføring for prosjekt Skien 5-HB Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 214/58, Ulefossvegen, Gnr/Bnr: 214/10, Gnr/Bnr: 215/8, Klovholtvegen, Gnr/Bnr: 422/1, Hollavegen ELTEL NETWORKS AS 16.02.2022 31.10.2022
22/56 Omr. Duestien - Otto Barnholds gate, Lundegata, Johan Sverderups gate, Huken og Mølagata Sør Gravearbeid Chr. H. Bloms gate, Adjunkt Arentz gate vest, Odins gate, Duestien, Herman Baggers gate, Otto Barnholdts gate, Huken, Byfogd Paus gate, Lundegata, Johan Sverdrups gate, Mælagata sør TOM HVAAL AS 25.04.2022 30.09.2022
22/74 VA anlegg Bomhovet Gravearbeid Anders Vasbunds veg, Bomhovet SKIEN KOMMUNE 09.03.2022 20.10.2022
22/78 Eablering av GS-vei langs Stasjonsvegen - Menstad næringsområde Gravearbeid Gunnar Knudsens veg Tveter & Lund AS 14.03.2022 20.10.2022
22/89 Stillas til rehabilitering maling av fasade, Skistredet 10, Skien Arbeidstillatelse Skistredet SLETHOLTS AS 04.04.2022 01.10.2022
22/100 Generellvarslingsplan Arbeidstillatelse skien GRENLAND ASFALT OG MASKINTJENESTER AS 28.03.2022 28.03.2025
22/114 Strømdal Terrasse VA Gravearbeid Strømdal terrasse HAUK SVEINSSON AS 19.04.2022 31.12.2022
22/164 Vinkelgata VA Gravearbeid Vinkelgata ROLFS GRAVING OG PLANERING AS 09.05.2022 30.09.2022
Viser 1 - 25 av 120 1 2 3 .. 5 >