Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/170 Klosterøya Vest Trinn 3 Gravearbeid KLOSTERHAGEN HAUK AS 23.08.2017 15.05.2020
18/124 Bjørnstadenga del 2 Gravearbeid Gnr/Bnr: 221/2239 JOHN KLEVELAND AS 13.08.2018 15.11.2019
18/171 Øvre Skotlandsveg Gravearbeid Øvre Skottlandsveg HAUK AS 17.10.2018 02.12.2019
18/190 2275 - Strandvegen 55B Gravearbeid Strandvegen MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 22.10.2018 22.10.2019
18/206 Stigeråsen VA Gravearbeid Stollvegen Stigeråsen Gulsetlia GS MASKIN AS 19.11.2018 31.10.2019
19/9 Rising Terrasse VA, fase 2 Gravearbeid Kvernbekkvegen Rising terrasse SKIEN KOMMUNE 21.01.2019 07.11.2019
19/163 Skarpeid Anlegg AS, Gravesøknad Grøtsund, Skien NC - HB Gravearbeid Øvre Bæra Nedre Bæra Grøtsundvegen Renna SKARPEID ANLEGG AS 12.07.2019 31.10.2019