Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/188
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 29.10.2018
Slutt 30.06.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tunemsvegen 2 -35
Frognerlia 23 -41
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.10.2018
Tittel VA Frognerlia og Tunemsvei
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Jon Klonteig (tlf.: 94886057)
Stedsansvarlig
Tommy Gare (tlf.: 93611091)
Tommy Gare (tlf.: 93611091)
Ansvarshavende
Per Even M. Evensen (tlf.: 93226677)
Per Even Myhra Evensen (tlf.: 93226677)