Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/145
Entreprenør SKARPEID ANLEGG AS
Start 24.06.2019
Slutt 01.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Suttervikvegen -
Åfossmyra -
Åfosskleiva -
Rambergvegen -
Langeduken -
Lilleåsvegen -
Åfossringen -
Galtungs veg -
Tangkleiv -
Kattlia -
Nordre Åfoss -
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.06.2019
Tittel Skarpeid Anlegg AS, Gravesøknad Åfoss, Skien NC - HB
Byggherre
Organisasjon: TELENOR NORGE AS (orgnr.: 976967631)
Kontaktperson: Helge Hole (tlf.: 91778352)
Stedsansvarlig
Chris Robin Stenbråten (tlf.: 41494008)
Henrik Johannessen (tlf.: 46614332)
Ansvarshavende
Jan Halvard Skarpeid (tlf.: 90810027)