Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via gravemelding.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/57
Entreprenør JOHN KLEVELAND AS
Start 03.03.2020
Slutt 21.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ulefossvegen 49 -57
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.03.2020
Tittel Ny legevakt
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Sven Egil kristoffersen (tlf.: 90850210)
Stedsansvarlig
Geir Gravli (tlf.: 91164481)
Ansvarshavende
sven inge kleveland (tlf.: 90840028)