Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/22
Entreprenør GS MASKIN AS
Start 22.02.2021
Slutt 02.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kongens gate 19 -27
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.01.2021
Tittel Kverndalen Bo- og dagsenter
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Stein Kristiansen (tlf.: 91399250)
Stedsansvarlig
Magnus Knusen (tlf.: 46976055)
Ansvarshavende
Jon Andre Nesland (tlf.: 97123309)