Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/347
Entreprenør SKIEN KOMMUNE
Start 05.09.2022
Slutt 30.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elsetvegen 1 -15
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.09.2022
Tittel Tangaråsen - Farbukta, VA-anlegg Del 2
Byggherre
Organisasjon: SKIEN KOMMUNE (orgnr.: 938759839)
Kontaktperson: Sveinung Ingolfsrud (tlf.: +4747894866)
Stedsansvarlig
Knut Espedalen (tlf.: 91660712)
Ansvarshavende
Sveinung Ingolfsrud (tlf.: 47894866)