Gravearbeid
Her finner du informasjon om pågående gravearbeid i Skien kommune. Klikk på punktene i kartet og les mer om:
  • Hvor det graves
  • Hvorfor
  • Hvor lenge arbeidet vil pågå
  • Hvem som er ansvarlig for gravearbeidet
Søknadsplikt
All graving og arbeid på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad fylles ut og sendes til kommunen via ledningsportalen.no. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Geomatikk på tlf 91509146 / 09146.

Liste over søknader finner du her.

For mer informasjon, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/289 Kv 77200 Slemdalsgata - Drenering - Høgli Maskin AS- JKM Gravearbeid Slemdalsgata, Jonas Lies gate HØGLI MASKIN AS 01.08.2022 30.09.2022
22/295 TESSTA: Skien 4 - Mælagata sør (38-46) Gravearbeid Saudegata øst HEROLF HANSEN & SØNN AS 21.07.2022 30.09.2022
22/296 TESSTA: Saudegata øst (ende vest) Gravearbeid Fossumgata HEROLF HANSEN & SØNN AS 21.07.2022 30.09.2022
22/297 TESSTA: Skien 4 - Fossumgata 5 Gravearbeid Fossumgata HEROLF HANSEN & SØNN AS 22.07.2022 30.09.2022
22/298 TESSTA: Skien 4 - Saudegata øst 24/21 Gravearbeid Saudegata øst HEROLF HANSEN & SØNN AS 22.07.2022 30.09.2022
22/300 3109 - Strømdaljordet 58 Gravearbeid Gnr/Bnr: 1/455, Strømdaljordet MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 26.07.2022 30.09.2022
22/301 Kv 54100 Kverdalsgata 2a - Fasadearbeid - Helders - JKM Arbeidstillatelse Kverndalsgata HELDERS MALERFORRETNING AS 01.08.2022 30.09.2022
22/304 KV74200 Siljanvegen 550008585 Arbeidstillatelse Siljanvegen, Lundåsen Privatperson 22.08.2022 23.10.2022
22/313 Lund Svein, Enggravvegen 39, Forbedring av utearealet, 220060 Gravearbeid Enggravvegen GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS 15.08.2022 30.09.2022
22/316 Wesselsgate 5 Gravearbeid Wessels gate FJÆREKILEN ENTREPRENØR AS 18.08.2022 30.09.2022
22/317 Haukåsen 2,4,6 Gravearbeid Haukåsen GRENLAND GRAVESERVICE AS 19.08.2022 28.10.2022
22/319 Håvundvegen Fylkeshuset Gravearbeid Håvundvegen GRENLAND GRAVESERVICE AS 19.08.2022 07.10.2022
22/321 Århusvegen 97 Gravearbeid Århusvegen SVARTANGEN MASKIN AS 17.08.2022 30.10.2022
22/324 Tollnes Hage Gravearbeid Wesselvegen TVEITO MASKIN AS 29.08.2022 10.11.2023
22/325 VA Blåbærlia Gravearbeid Blåbærlia GS MASKIN AS 05.09.2022 15.11.2022
22/328 3155 - Gulsetkåsa 8 Gravearbeid Gulsetkåsa MASKIN ENTREPRENØR ROGER NÆRUM AS 29.08.2022 14.10.2022
22/329 1213 Gravearbeid Gnr/Bnr: 406/1 ECKHOLDT AS 02.09.2022 30.09.2022
22/330 SEM: Skien 2 ny 2 - Punktgraving CZCC Gravearbeid Herman Baggers gate HEROLF HANSEN & SØNN AS 24.08.2022 30.09.2022
22/332 Vestre Gulset 91 Gravearbeid Vestre Gulset HELGEN AS 29.08.2022 31.07.2023
22/334 30102 Mikkel Blikks gate 16 Gravearbeid Mikkel Blikks gate TOM HVAAL AS 02.09.2022 07.10.2022
22/338 Bravida AS - Vedlikehold bomstasjoner Arbeidstillatelse Bomstasjoner på kommunale veier ihht kart i varslingsplan RAMUDDEN AS 26.08.2022 30.08.2024
22/339 Einar Østvedts gate bytte kabel, Skien Gravearbeid Einar Østvedts gate KAARE MORTENSEN AS 05.09.2022 14.10.2022
22/340 Ivar Aasens gate Gravearbeid Chr. H. Bloms gate GRENLAND GRAVESERVICE AS 07.09.2022 28.10.2022
22/343 Langeduken VA Gravearbeid Langeduken JOHN KLEVELAND AS 05.09.2022 22.10.2022
22/345 SEM: Skien 2 ny 2- Herman Baggers gate Gravearbeid Herman Baggers gate HEROLF HANSEN & SØNN AS 05.09.2022 07.10.2022
Viser 51 - 75 av 120 < 1 2 3 4 5 >